3. miesto NEVITEL-u v súťaži motokár

Na pozvanie nášho dlhoročného finančného partnera, Tatra Banky, mala 24. októbra aj naša spoločnosť úspešné zastúpenie na motokárovej súťaži Motokáry TB v Bratislave.  Generálna riaditeľka a predsedkyňa predstavenstva, Mgr. Szilvia Néveri Varagya skončila súťaž ako tretia najrýchlejšia jazdkyňa, a tým získala pre spoločnosť NEVITEL, a.s. v kategórii žien 3. miesto.

Spoločnosť NEVITEL, a.s. týmto ďakuje Tatra Banke ako organizátorovi súťaže a dlhoročnému finančnému partnerovi našej spoločnosti za profesionálny prístup aj v oblasti budovania vzťahov s klientmi.