Vysokorýchlostný internet do dlane - aj vďaka NEVITEL, a.s.

Spoločnosť Slovak Telekom v polovici novembra odštartovala prvú plnohodnotnú celoslovenskú prevádzku 4G siete (LTE) v piatich krajských mestách - v Trnave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici a Prešove. Na vybudovaní tejto najmodernejšej vysokorýchlostnej siete má veľkú zásluhu aj spoločnosť NEVITEL, a.s.

NEVITEL, a.s. sa podieľala najmä na prípravných a technologických prácach súvisiacich s dosiahnutím tohto míľniku, a to v Trnave a Nitre. Využili sme pri tom naše dlhoročné skúsenosti v oblasti výstavby telekomunikačných infraštruktúr, umožňujúc tak včasné spustenie LTE technológie v uvedených mestách.

NEVITEL je pripravený pokračovať v implementácii ďaľšej časti infraštruktúry na základe harmonogramu operátora vďaka svojmu dvadsaťročnému pôsobeniu a profesionálnym skúsenostiam v oblasti výstavby sietí pre všetkých významných operátorov pôsobiacich v Slovenskej republike.

"LTE technológia prináša nevídaný prevrat v  oblasti telekomunikácií i v každodennom živote ľudí. Zjednodušene môžeme povedať, že kým sme pomocou optických káblov otvárali okná svojich domácností do sveta, LTE nám umožní mať svet takpovediac na dlani. Cez smartfóny bude možné napríklad cestou domov v autobuse súčasne pozerať film, telefonovať s priateľmi a zdieľať MMS vysokorýchlostným a nerušeným prenosom dát kedykoľvek a kdekoľvek, bez ohľadu na veľkosť sťahovaných údajov"- vysvetľuje generálna riaditeľka a predsedkyňa predstavenstva NEVITEL, a.s., Szilvia Néveri Varagya.

NEVITEL, a.s., ako jeden z významných dodávateľov spoločnosti Slovak Telekom, spolupracovala na príprave a spúšťaní LTE technológie od momentu akvizície prístupových bodov, cez legislatívne a inžinierske činnosti, až po samotnú realizáciu. Spoločnosť okrem iného vybudovala základňové stanice v Trnave a Nitre, v súčasnosti pracuje na zavádzaní tejto technológie pre Slovak Telekom v ďalších mestách Slovenska.

„Prvá celoslovenská prevádzka 4G/LTE siete potvrdzuje naše líderstvo v oblasti mobilných technológií a inovácií na Slovensku. V najbližších mesiacoch plánujeme pokryť až pätinu populácie Slovenska, ďalšie lokality budú nasledovať v priebehu roka 2014. Na exekúciu ambiciózneho plánu nasadzovania 4G siete potrebujeme spoľahlivých partnerov v oblasti výstavby telekomunikačnej infraštruktúry, medzi ktorých patrí spoločnosť NEVITEL,“ uviedol Pavol Bojňanský, senior manažér rozvoja prístupových sietí spoločnosti Slovak Telekom. Vybudovaním desiatok site-ov pre tohto multimediálneho operátora do konca roka sa stáva NEVITEL, a.s. neoddeliteľnou súčasťou progresívnej premeny telekomunikačného a IT trhu na Slovensku. "Je to pre nás fascinujúci pocit, že môžeme byť aktívne prítomní pri zavádzaní tejto novej technológie na Slovensku a prispieť k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľov" - dodáva Néveri Varagya.