Novým CEO spoločnosti je Ing. Juraj Kočiško

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti NEVITEL, a.s., bol k 15.1.2014 vymenovaný za generálneho riaditeľa Ing. Juraj Kočiško. Informácia bola už publikovaná aj na webstránke Obchodného registra Slovenskej republiky.

Táto organizačná zmena pre NEVITEL, a.s. v plnej miere zachováva kontinuitu a bezprostredný vplyv majiteľa na chod spoločnosti. Z pozície jediného akcionára sa na jej riadení bude naďalej aktívne podieľať Ing. Alexander Néveri. Funkciu predsedu Dozornej rady a poradcu generálneho riaditeľa od uvedeného dňa zastáva Mgr. Szilvia Néveri Varagya.

Po predchádzajúcom úspešnom roku, v ktorom sa nám podarilo dosiahnuť konsolidáciu vo viacerých strategických oblastiach, je vymenovanie nového predsedu predstavenstva spoločnosti ďalším krokom k tomu, aby na trhu telekomunikácií meno NEVITEL bolo naďalej vnímané s adekvátnou vážnosťou v spojení s pojmami ako čestnosť, korektnosť, profesionalizmus, rast a úspech.

NEVITEL, a.s. pôsobí na poli telekomunikácií už takmer dvadsať rokov. Naša spoločnosť je stabilným partnerom v oblasti výstavby technológií aj pre najnáročnejších hráčov telekomunikačného trhu. Naše kompetencie posilňujeme nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, predovšetkým v Českej republike, Maďarsku a Rakúsku.

Sme presvedčení, že avizované zmeny posilnia Vašu dôveru v našej spoločnosti NEVITEL, a.s. a prispejú k ďalšiemu rozvoju našich vzájomných obchodných vzťahov.

Ďakujeme za Vašu prejavenú dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprácu!