MagioSat

Nevitel, a.s. sa stal zmluvným partnerom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na inštaláciu služby MagioSat pre okresy Dunajská Streda, Galanta, Senec, Šaľa a Topoľčany. Očakávaný počet inštalácií v našich regiónoch pre rok 2010 je na úrovni 5000 až 8000 inštalácií.