Analýza mobilných sietí

Naša spoločnosť úspešne realizovala ďalší projekt analýzy mobilnej siete Orange Slovensko. Pre potreby úspešného zvládnutia procesu výmeny 2G technológie sme realizovali analýzu signalizačných rozhraní Abis, A a Gb formou porovnania parametrov pred a po výmene technológie. Výsledky analýzy boli použité na optimalizáciu novej technológie a jej úspešné nasadenie v sieti.