O spoločnosti

História

NEVITEL, a. s., Dunajská Streda, je spoločnosť, ktorá vyvíja aktivity v oblasti návrhu a výstavby telekomunikačných základňových staníc zabezpečujúcich mobilnú komunikáciu a bezdrôtové dátové služby, ako aj v oblasti inžinierskej činnosti, montáže technológie a údržby mobilných i dátových sietí.

Hodnoty

Byť preferovaným partnerom všetkých významných spoločností podnikajúcich na telekomunikačnom a IT trhu na poli návrhu, výstavby a údržby telekomunikačných infraštruktúr, poskytovať im kvalitné služby zamerané na zabezpečenie dlhodobej vzájomnej prospešnej spolupráce.

Výročná správa

Na základe povinnosti uloženej zákonom každoročne zverejňujeme výročnú správu obsahujúcu informácie o činnosti a hospodárskych výsledkoch spoločnosti NEVITEL, a.s.

Kariéra

Ponuka práce v našej spoločnosti.