Hodnoty

 

Vízia

Byť preferovaným partnerom všetkých významných spoločností podnikajúcich na telekomunikačnom a IT trhu na poli návrhu, výstavby a údržby telekomunikačných infraštruktúr, poskytovať im kvalitné služby zamerané na zabezpečenie dlhodobej vzájomnej prospešnej spolupráce. Byť skupinou profesionálov, ktorá sleduje potreby partnera a je schopná priniesť nové a hodnotné návrhy riešení.

Poslanie

Poslaním spoločnosti NEVITEL, a.s. je podpora telekomunikačných operátorov a ich partnerov – technologických firiem a systémových integrátorov - pri budovaní a údržbe funkčnej a bezporuchovej sieťovej infraštruktúry, ktorá im umožní poskytovať vysoko kvalitné služby svojim klientom.

Hodnoty

Spokojnosť zákazníkov - kvalita dodávok a služieb, za ktoré ručíme menom spoločnosti materiálna, duševná a trhová hodnota podniku životné prostredie - riešenie kvalitných dodávok s ohľadom na životné prostredie zamestnanci, ktorí sú hrdí na to, že patria do tímu spoločnosti NEVITEL, a.s.

Ciele a
stratégia

Neustály rozvoj činností, postupov a snáh na uspokojovanie potrieb našich zákazníkov. Zvyšovanie efektívnosti a profesionálnej úrovne našich zamestnancov a ich motivácia k podávaniu vysokých výkonov. Posilnenie našej pozície na trhu zvýšením trhového podielu firmy s dôrazom na vysokú kvalitu a efektivitu vykonávaných činností. Prispievať k rozvoju celej spoločnosti prostredníctvom sponzorských príspevkov do školstva, kultúry a zdravotníctva.