História

NEVITEL, a. s. je spoločnosť, ktorá vyvíja aktivity v oblasti návrhu a výstavby telekomunikačných základňových staníc zabezpečujúcich mobilnú komunikáciu a bezdrôtové dátové služby, ako aj v oblasti inžinierskej činnosti, montáže technológie a údržby mobilných i dátových sietí.

Spoločnosť NEVITEL vznikla v roku 1991. Zaoberala sa predajom, montážou a údržbou pobočkových telefónnych ústrední a iných telekomunikačných zariadení. V roku 1996 sa pretransformovala na právnu formu spoločnosť s ručením obmedzeným a ku dňu 1.1.2001 sa NEVITEL, s.r.o. transformovala na právnu formu akciová spoločnosť.

Stavebnú činnosť v oblasti mobilnej komunikácie vykonávame na území Slovenskej republiky od roku 1996. V tom roku zaznamenala oblasť telekomunikácií obrovský rozmach a naše prvé skúsenosti získané v zahraničí nám umožnili zúčastniť sa na tendroch našich dvoch mobilných operátorov – Globtelu (Orange) Slovensko, a. s., a od roku 1998 EuroTelu ( T-Mobile) Slovensko, a. s. Stali sme sa najväčším dodávateľom v počte realizovaných stavieb na Slovensku – doteraz sme úspešne realizovali viac ako 2500 stavieb.

Počas našej spolupráce sme sa vždy usilovali vyhovieť náročným požiadavkám všetkých operátorov a realizovať vysokokvalitné stavby v stanovených dodacích lehotách. Od roku 2003 vykonávame netechnologickú stavebnú údržbu základňových staníc GSM až do počtu 350 sitov ročne. V záujme vyššej flexibility a lepšej koordinácie prác pri výstavbe telekomunikačných stavieb sme v marci roku 2001 otvorili v Košiciach našu prvú pobočku na území Slovenska a v roku 2003 ďalšiu pobočku v Banskej Bystrici.

Od roku 2006 zabezpečujeme vlastnými prostriedkami 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku servis pre bázové stanice WiMAX Telecom Bratislava, s. r. o. Naším cieľom je zriadiť vlastné dohľadové a hotline call centrum pre potreby prevádzkovania siete našich zákazníkov. Našou úlohou je rozšíriť portfólio našej činnosti na inštaláciu, servis a údržbu pevných sietí založených na optických a metalických kábloch.