Výročná správa

Na základe povinnosti uloženej zákonom každoročne zverejňujeme výročnú správu obsahujúcu informácie o činnosti a hospodárskych výsledkoch spoločnosti NEVITEL, a.s.

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016 
                         Poznámky k účtovnej závierke 2016

Výročná správa 2015 
                         Poznámky k účtovnej závierke 2015

Výročná správa 2014 
                        Poznámky k účtovnej závierke 2014

Výročná správa 2013 
                        Poznámky k účtovnej závierke 2013

Výročná správa 2012 
                        Poznámky k účtovnej závierke 2012

Výročná správa 2011 
                        Poznámky k účtovnej závierke 2011
Výročná správa 2010
Výročná správa 2009
Výročná správa 2008
Výročná správa 2007

Naše staršie výročné správy si môžno pozrieť vo formáte PDF kliknutím na tieto linky:

Výročná správa 2006
Výročná správa 2005
Výročná správa 2004
Výročná správa 2003