Bezdrôtové a pevné siete

NEVITEL pri realizácii mobilných sietí (od roku 1996) získal dobré meno u mobilných operátorov. V poslednom období sa zameriavame aj na realizáciu optických a metalických pevných sietí. 

Mobilné siete ...
Naša dlhodobá skúsenosť v mobilnej komunikácii nám dnes umožňuje analyzovať, navrhnúť, dodať, nainštalovať a integrovať do systému rôzne systémy pracujúce na báze prenosu informácií pomocou elektromagnetických vĺn.
Navrhujeme a inštalujeme rádiové prepoje typu bod-bod, FWA a tak isto zabezpečujeme stavby bázových staníc pre mobilných a alternatívnych operátorov.

Optické siete ...
Navrhujeme, pripravujeme, projektujeme a realizujeme pevné optické siete s využitím singlemodových a multimodových káblov a káblových zväzkov.
Realizujeme siete s využitím závesných káblov a tak isto aj zafukovaním káblov do chráničiek alebo mikrotrubičiek.

Naše vybavenie náradím a prístrojmi nám umožňuje:

 • zafukovanie káblových zväzkov
 • zváranie vlákien príp. mechanické spájanie vlákien
 • realizáciu krimpovaných spojov LC plus
 • priebežné meranie útlmu
 • meranie vlastností optickej trasy metódou OTDR
 • servis porúch existujúcich sietí


Metalické siete ...
Navrhujeme, pripravujeme, projektujeme a realizujeme pevné metalické telekomunikačné, audio video TV a dátové siete do kategórie Cat7 (10 Gb/s).

Naše vybavenie náradím a prístrojmi nám umožňuje:

 • realizáciu krimpovaných spojov
 • ukončovanie a spojovanie v systéme LSA
 • meranie vlastností TP siete Ethernet (do Cat6 vlastný certifikačný prístroj)
 • vyhľadávanie káblov v existujúcich rozvodoch
 • servis porúch existujúcich rozvodov