CRM systém

V januári 2010 sme zaviedli CRM systém pre posilňovanie vzťahov so zákazníkmi. Tento informačný systém spracováva údaje týkajúce sa interakcie so zákazníkmi a je prepojený s ostatnými firemnými systémami -- účtovníctvom, fakturáciou, projektmi a ďalšími. Je to systém, ktorý podporuje prácu obchodného oddelenia doplneného a prebudovaného v druhej polovici 2009.