ISO 14001:2004

V dňoch 18. a 19. novembra 2010 bol v našej spoločnosti vykonaný periodický audit systému environmentálneho manažmentu ISO 14001:2004 spoločnosťou DNV (Det Norske Veritas). Výsledkom auditu bolo odporúčanie na udržanie tejto certifikácie.