ISO 9001:2008

V dňoch 23. a 24. februára 2012 bol v našej spoločnosti vykonaný recertifikačný audit systému manažmentu kvality ISO 9001:2008 spoločnosťou DNV (Det Norske Veritas). Výsledkom auditu bolo odporúčanie na udržanie tejto certifikácie.