ISO 9001:2008

V dňoch 2. a 3. marca 2011 bol v našej spoločnosti vykonaný periodický audit systému manažmentu kvality ISO 9001:2008 spoločnosťou DNV (Det Norske Veritas). Výsledkom auditu bolo odporúčanie na udržanie tejto certifikácie.