Naše výsledky za rok 2010

Naše tržby za činnosť v telekomunikačnom sektore medziročne vzrástli o 5,6% na úroveň 6,3 mil. EUR. V dôsledku mierneho rastu priamych nákladov naša marža dosiahla 0,5% nárast (32,5%). Pomocou úspor na režijných nákladoch (o 21%) naša spoločnosť dosiahla kladnú EBIDTu vo výške 173 tis. EUR, t.j. 2.7% EBIDTA maržu .