Nevitel pomáha spoločnosti Telefónica rozšíriť pokrytie siete 3G

Spoločnosť Nevitel sa významnou mierou podieľa na vybudovaní pokrytia 3G siete v rámci 2. fázy projektu pre Telefónica Slovensko s.r.o. Jedná sa o rozšírenie pokrytia rýchlych dátových služieb pre ďalšie okresné mestá.