Optická sieť FTTH v Piešťanoch

Nevitel, a.s. v druhej polovici roka 2009 úspešne zrealizoval projekt výstavby vonkajších a vnútorných rozvodov siete FTTH pre T-COM. Bol to prvý väčší projekt zrealizovaný v rámci partnerskej zmluvy uzavretej so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.