Optimalizácia nákladov

Pre dosiahnutie plánovaného hospodárskeho výsledku v roku 2010 naša spoločnosť pristúpila k dôslednému sledovaniu všetkých nákladov týkajúcich sa výroby a v neposlednom rade aj k optimalizácii režijných nákladov. Za obdobie január – máj 2010 sa nám v porovnaní s plánom podarilo na režijných nákladoch ušetriť 98,8 tisíc EUR (12,1%). Veríme, že sa nám bude dariť pokračovať v nastavenom trende a aj vďaka úsporným opatreniam dosiahneme hospodársky výsledok podľa predstáv majiteľa spoločnosti.