Plány na prvý polrok 2010

Marketingový plán spoločnosti Nevitel, a.s. na prvý polrok 2010 počíta s nárastom o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Potvrdzuje to aj obrat z doteraz zrealizovaných projektov (pre obdobie január - február), ktoré sú vyššie o 254% v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009. Za plánovaný nárast môžeme ďakovať aj novým zmluvám a objednávkam získaným obchodným oddelením, ktoré oslovuje nových potenciálnych partnerov od polovice roku 2009.