Pokračovanie spolupráce so spoločnosťou Orange Slovensko, a.s.

Nevitel, a.s. je dlhoročným partnerom spoločnosti Orange Slovensko v oblasti komplexných dodávok pre výstavbu a údržbu infraštruktúry.Vzhľadom na dlhodobú úspešnú spoluprácu aj v tomto roku došlo k predĺženiu existujúcich rámcových zmlúv, na základe ktorých naša spoločnosť vykonáva akvizičnú, inžiniersku a realizačnú činnosť pre spoločnosť Orange. Rámcové zmluvy boli podpísané do konca roka 2014. Veríme, že predĺžením rámcových zmlúv naďalej budeme prispievať ku skvalitneniu siete a služieb investora.