Posilňujeme svoje rady aj v manažmente

Reorganizáciou spoločnosti, zmenou manažmentu a prijatím nových profesionálov do pracovného pomeru je spoločnosť NEVITEL, a.s. odhodlaná posilniť svoju trhovú pozíciu a motivovať vlastných zamestnancov na zvyšovanie výkonov.

Zámerom zjednodušenia organizačnej štruktúry, sprehľadnenia kompetencií a zosilnenia tímovej práce na celofiremnej úrovni je motivovať zamestnancov vytvorením konštruktívnej pracovnej atmosféry a priestoru na sebarealizáciu. Zjednodušenie pracovných postupov má za cieľ zlepšenie výkonov jednotlivcov a tým zvýšenie produktivity.

Vyjadrujem radosť a presvedčenie, že nový manažment vďaka svojim ľudským hodnotám a profesionálnym skúsenostiam bude príkladom a motiváciou pre všetkých zamestnancov.Pýšime sa tímom odborníkov, ktorý nie je len profesionálny, je oveľa viac: tvoria ho zanietení ľudia, ktorí svojimi vedomosťami, svojou pracovitosťou a lojálnosťou vykonávajú zverené úlohy na špičkovej úrovni“ – uviedla Mgr. Szilvia Néveri Varagya, generálna riaditeľka a predsedkyňa predstavenstva spoločnosti. Zástupcom generálneho riaditeľa pre stratégiu a rozvoj sa stal Ing. Július Varga, vedúcim Tímu predrealizačných činností bude Ing. Robert Klein, lídrom Tímu realizácie je od septembra Ing. Tibor Ágh a Tím financií a administratívy bude fungovať pod vedením Mgr. Enikő Struhárovej.

"Takmer polovicu našich zamestnancov tvoria mladí, ambiciózni profesionáli vo veku do 35 rokov a NEVITEL, a.s. sa dlhodobo spolieha na skúsených odborníkov z telekomunikačnej oblasti. Spoločnosť sa vyznačuje vysokou vzdelanostnou úrovňou, veď vysokoškolské vzdelanie má viac ako 50 percent našich zamestnancov"– dodala.

Spoločnosť NEVITEL, a.s. pôsobí na trhu telekomunikácií už takmer 20 rokov. Počas tejto doby sa stala jedným z najspoľahlivejších dodávateľov nielen mobilných operátorov, ale aj iných spoločností prevádzkajúcich telekomunikačné siete. NEVITEL, a.s. zabezpečuje komplexné činnosti počnúc návrhom až po výstavbu telekomunikačných základňových staníc, rádiových spojov, telekomunikačných líniových stavieb, dátových centier, inžiniersku činnosť, montáž technológií a údržbu mobilných a fixných telefónnych a dátových sietí na Slovensku i v Českej republike. V súčasnosti má 32 kmeňových zamestnancov, vyše 100 externých spolupracovníkov a dodávateľov.