Predstavenie mikrodrážkovej technológie TeraSpan

Dňa 28.5.2009 sme usporiadali prezentačný deň zameraný na predstavenie špeciálnej technológie ukladania optických káblov do spevnených plôch.
V blízkosti miesta sídla spoločnosti bola realizovaná pilotná inštalácia optickej trasy technológiou TeraSpan (od spoločnosti TeraSpan Networks Inc.). Pilotnej ukážky sa zúčastnili spoločnosti využívajúce optické líniové stavby slúžiace pre poskytovanie telefónnych a dátových služieb svojim zákazníkom (T-COM, Orange, O2, najdôležitejší alternatívni operátori, rôzni systémoví integrátori ....)..