Projekčná činnosť

Projekčná činnosť

NEVITEL pre svojich zákazníkov zabezpečuje vyhotovenie kompletnej projektovej dokumentácie. V rámci projektovania sa zameriavame hlavne na tieto stavebné prvky:

  • stavebná časť - zakladanie, budovy, stavebné úpravy, oporné body
  • elektro - elektrické prípojky s hlavným a podružným odberom vo vyhotovení NN a VN
  • telekomunikačná technológia - mobilné a pevné telekomunikačné siete a zariadenia
  • dátové siete a rozvody - metalické a optické diaľkové a miestne rozvody
  • pomocné a podporné stavebné objekty - EZS, klimatizácia, EPS, CCTV, audio, signalizácia

Spolupracujeme s renomovanými autorizovanými projekčnými kanceláriami, čo je zárukou splnenia požiadaviek.