Projektovanie a výstavba dátového centra

Naše referencie v oblasti projektovania a realizácie dátových centier nám zabezpečili možnosť spolupráce so spoločnosťou GTS Slovakia. V roku 2011 sme boli partnerom pri projektovaní ich nového dátového centra a v druhej polovici roka sme sa zapojili aj do jeho výstavby.