Projektové riadenie

Projektové riadenie

NEVITEL pre svojich zákazníkov vo väčšej miere realizuje komplexné riešenia, t.j. riešenia na klúč. Pre dodávanú stavbu alebo riešenie je u nás jednoznačne určený vedúci projektu, ktorý vykonáva a riadi celý priebeh projektu:

  • prípravné práce - rozbor, plánovanie kapacít a termínov
  • návrh - obhliadky a zadanie požiadaviek zákazníka pre projekčnú kanceláriu
  • legislatíva - zabezpečí povolenie na výstavbu a súhlasy dotknutých strán a optické diaľkové a miestne rozvody
  • logistika - zabezpečí externé dodávky materiálu a technológie
  • realizácia - stavebné a montážne práce všetkých stavebných objektov
  • odovzdanie a legislatívne ukončenie - zabezpečuje podklady na úspečné administratívne a fyzické odovzdanie diela vrátane povolenia prevádzky

Činnosti a dodávky sa zabezpečujú vlastnými kapacitami alebo dodávateľsky prostredníctvom zmluvných partnerov.