Rámcová zmluva na 3 roky so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s.

Spoločnosť Nevitel, a.s. v mesiaci máj podpísala novú rámcovú zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., ktorá sa týka realizácie telekomunikačných líniových stavieb, vykonávania opráv, odstraňovania porúch telekomunikačných zariadení a tak isto aj zriaďovania zákazníckych služieb a prípojných vedení na dohodnutom území.

Súčasťou zmluvy je aj dohoda podpory spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v projektoch týkajúcich sa migrácie zákazníkov na nové technológie vo fixnej sieti. Okrem tejto zmluvy sme podpísali rámcovú zmluvu aj na práce v oblasti elektro a stavebných úprav týkajúcich sa infraštruktúry fixnej siete.