Rámcová zmluva na realizáciu líniových stavieb

Dňa 31.3.2010 bola podpísaná Rámcová zmluva medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a Nevitel, a.s., ktorá sa týka výstavby líniových stavieb väčšieho rozsahu. Zmluva zabezpečuje možnosť získania zákaziek v tejto oblasti pre našu spoločnosť do konca roka 2012. Veríme, že hlavne kvôli spokojnosti s našou doterajšou prácou sa investor rozhodol opätovne podpísať túto zmluvu. Cieľom Nevitelu je vykonávať na základe tejto zmluvy vysokokvalitné práce pre zabezpečenie dlhodobej úspešnej spolupráce s investorom....