Spolupráca so spoločnosťou ZTE

Spoločnosti ZTE Hungary, Kft. a Nevitel, a.s. uzatvorili začiatkom septembra 2010 Rámcovú zmluvu pre budúcu spoluprácu pre projekty ZTE v oblasti rozširovania mobilných sietí 2G/3G. Nevitel sa už v tomto roku zúčastní pilotného projektu pre partnera (mobilného operátora) ZTE v Maďarsku pri výmene technológie 2G/3G. V prípade úspešnej realizácie pilotného projektu sa spoločnosti dohodli na pokračovaní spolupráce.