Tržby za január až máj 2010

Spoločnosti Nevitel sa darí dodržiavať predsavzatia marketingového plánu. Potvrdzujú to aj tržby za obdobie január – máj 2010 vo výške 1458 tisíc EUR, ktoré boli o 40,1% vyššie ako tržby v rovnakom období roku 2009. Na doteraz zrealizovaných výkonoch mala najväčší podiel spoločnosť T-Mobile, s percentuálnym podielom 43%. Nasledoval T-Com s 21% podielom. Ďalšími významnými partnermi sú Telefónica O2 a Orange, u ktorých sa podľa plánu predpokladá nárast v druhom polroku 2010.