Údržba infraštruktúry

Údržba infraštruktúry

Naše servisné skupiny vykonávajú technologický a netechnologický servis sietí a zariadení našich zákazníkov.

 Ide hlavne o tieto činnosti:

  • Preventívna údržba sietí mobilných operátorov a poskytovateľov telekomunikačných služieb
  • Poruchový servis - 24/7/365
  • Hotline centrum ohlasovania porúch
  • Zmluvné preventívne, profylaktické a špeciálne periodické práce