Zavedenie Systému environmentálneho manažmentu

Nevitel, a.s. získal certifikát ISO 14001:2004 dňa 29.decembra 2009. Platnosť certifikátu je do 29.decembra 2012. Certifikát bol vydaný celosvetovo známou spoločnosťou DNV (Det Norske Veritas).