Kríza v telekomunikačnom sektore je minulosťou

Dunajská Streda, 1.3.2016

Výsledky hospodárenia spoločnosti NEVITEL, a.s. za rok 2015 vykazujú razantný nárast v porovnaní s rokom 2014. Ambíciou vedenia spoločnosti je sa stať najväčším dodávateľom telekomunikačnej infraštruktúry na Slovensku.

Základné ukazovatele v hospodárení:

Na základe prognóz vychádzajúcich z vyššie uvedených výsledkov a plánov spoločnosti na rok 2016 sa dá konštatovať, že sú dané všetky predpoklady na to, aby sa zvýšil obrat spoločnosti NEVITEL, a.s. aj v tomto roku.

 "Telekomunikačný trh sa dostal z krízy a investičná nálada operátorov sa vrátila na úroveň spred krízového obdobia" - vyhlásil majiteľ spoločnosti, Ing. Alexander Néveri. "Masívne sa rozbiehajú investičné projekty typu FTTX hlavne v oblasti fixných sietí, naďalej sa pokračuje aj vo výstavbe mobilných sietí. Realizujú sa výmeny technológie pre rýchly internet typu LTE a v rámci tohoto procesu sa vymieňajú všetky technológie, pre správne fungovanie, sietí predchádzajúcich generácií typu 2G a 3G. Z dôvodu rapídného zvýšenia preneseného objemu dát a expanzie smartfónov, sa základňové stanice pripájajú na optickú sieť, ktorá nahradila doterajšie rádioreléové mikrovlnné spoje." - dodáva Ing. Néveri.

Spoločnosť NEVITEL, a.s. opakovane podpísala rámcové zmluvy s najväčšími hráčmi telekomunikačného odvetvia. So spoločosťou Slovak Telekom je dohodnutá spolupráca v oblastiach projektovania, inžinieringu a realizácie optických sietí. Pre spoločnosť SWAN bude realizovaná výstavba základňových staníc na kľúč, vrátane projekcie a legislatívnej prípravy. So spoločnosťami O2 a Slovak Telekom naďalej  pokračuje spolupráca v oblasti výmeny LTE technológií a výstavbe nových základňových staníc pre mobilné siete. NEVITEL, a.s. pre tieto spoločnosti vyhotovuje predmetné činnosti taktiež na kľúč. So spoločnosťou Orange Slovensko boli zahájené rokovania o uzavretí rámcovej zmluvy o výstavbe mobilnej siete. Zahájeniu spolupráce predchádza už len podpis zmluvy.

NEVITEL, a.s. vykonáva svoje činnosti na celom území Slovenskej republiky a plánuje návrat aj na zahraničné trhy, pioritne do Maďarska a do Českej republiky.