NEVITEL posilňuje svoju pozíciu v SR a v ČR

Tlačová správa

 

Dunajská Streda 31. januára - NEVITEL, a.s. posilňuje svoju pozíciu v Slovenskej republike a v Českej republike.

 

          NEVITEL, a.s. Dunajská Streda sa koncom roka 2012 úspešne zúčastnila výberového konania týkajúceho sa výstavby a rozširovania infraštruktúry pre mobilného operátora Telefónica Slovakia a v konzorciu s českým partnerom na území ČR. "Účasť v tendri bola úspešná a podpísali sme zmluvu so spoločnosťou Telefónica o pokračovaní doterajšej úspešnej spolupráce," uviedol majoritný akcionár spoločnosti Alexander Néveri.

          Jan Žďárský, riaditeľ oddelenia siete spoločnosti Telefónica Slovakia dodáva: "Sme radi, že budeme na ďalšom rozširovaní našej siete spolupracovať práve so spoločnosťou NEVITEL, a.s., ktorá je našim dlhodobým partnerom."

          Podľa Néveriho ďalších slov predmetom zmluvy je komplexné zabezpečenie prác súvisiacich so zvýšením pokrytia a rekonfiguráciou základňových staníc bezdrôtovej siete Telefónica Czech Republic, a.s. a Telefónica Slovakia, s.r.o. pre obdobie rokov 2013 až 2015. "V Českej republike plánujeme zvýšiť pokrytie pre 3G site-y, vybudovať nové site-y 2G/3G ako aj nové site-y pre technológiu LTE a zabezpečiť rekonfiguráciu už existujúcich site-ov." s tým, že v Slovenskej republike pôjde v prvom rade o zvýšenie pokrytia GSM a UMTS.

          NEVITEL, a.s. sa zaoberá budovaním a údržbou telekomunikačnej infraštruktúry pre telekomunikačných operátorov a subdodávkami pre spoločnosti podnikajúce na poli telekomunikácií a IT. Spoločnosť zabezpečuje komplexné činnosti počnúc návrhom až po výstavbu telekomunikačných základňových staníc, rádiových spojov, telekomunikačných líniových stavieb, dátových centier, inžiniersku činnosť, montáž technológií a údržbu mobilných a fixných telefónnych a dátových sietí.

          Podľa Néveriho spoločnosť Nevitel chce byť preferovaným partnerom všetkých významných spoločností podnikajúcich na telekomunikačnom a IT trhu na poli návrhu, výstavby a údržby telekomunikačných infraštruktúr v Strednej  Európe. "Poskytujeme im kvalitné služby zamerané na zabezpečenie dlhodobej vzájomnej prospešnej spolupráce. Sme skupinou profesionálov, ktorá sleduje potreby partnera a je schopná priniesť nové a hodnotné návrhy riešení," zdôraznil. Dodal, že medzi prvoradé ciele patrí dôvera a spokojnosť zákazníkov, kvalita dodávok a služieb, za ktoré ručí spoločnosť menom, materiálnou, duševnou a trhovou hodnotou podniku. "Pri zabezpečení služieb dbáme na životné prostredie," podčiarkol.

          Firma Nevitel zabezpečuje neustály rozvoj činností, optimalizáciu postupov a technologických riešení na uspokojovanie potrieb zákazníkov. Opiera sa o kvalitný tím zamestnancov a siete partnerov,  dbá na zvyšovanie ich efektívnosti a profesionálnej úrovne ako aj motivácie k podávaniu vysokých výkonov. Zvýšením trhového podielu firmy s dôrazom na vysokú kvalitu a efektivitu vykonávaných činností posilňuje pozície spoločnosti na trhu. Prispieva k rozvoju celej spoločnosti prostredníctvom sponzorských príspevkov do školstva, kultúry a zdravotníctva.

          V predkrízovom období obrat spoločnosti dosahovala ročne vyše 8,5 miliónov eur. Po neľahkých rokoch krízy vedenie spoločnosti chce dosiahnuť v roku 2013 obrat vo výške takmer šesť miliónov eur.

          Na základe strategického rozhodnutia majoritného akcionára spoločnosti Alexandra Néveriho, bola vymenovaná k 1. januáru 2013 za generálnu riaditeľku a predsedníčku predstavenstva Szilvia Néveri Varagya. V osobe novej CEO je zámerom akcionára v neposlednom rade posilniť svoj priamy vplyv na realizáciu strategických rozhodnutí a chod spoločnosti.

          NEVITEL pôsobí na poli telekomunikácií už takmer dvadsať rokov. "Naša spoločnosť je stabilným partnerom v oblasti výstavby technológií aj pre najnáročnejších hráčov telekomunikačného trhu. Naše kompetencie posilňujeme nie len na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách, predovšetkým v Českej republike a Maďarsku," povedala vymenovaná generálna riaditeľka Néveri Varagya.

            "Sme presvedčení, že zmeny posilnia dôveru klientov spoločnosti NEVITEL, a.s. a prispejú k ďalšiemu rozvoju našich vzájomných obchodných vzťahov," uzavrela.