Nová tvár spoločnosti NEVITEL, a.s.

NEVITEL prechádza rebrandingom: mení svoje logo i firemnú identitu.

Pre novú korporátnu identitu sa vedenie spoločnosti rozhodlo vzhľadom na revolučné zmeny v oblasti telekomunikácií a k októbru 2014 odsúhlasilo rebranding spoločnosti, ktorý obnáša zmenu loga a ostatných vizuálnych komunikačných prostriedkov. "Naším zámerom bolo vytvoriť taký symbol spoločnosti, ktorý je nám šitý na mieru, teda reflektuje súčasný štýl a predmet nášho podnikania" - konštatuje hlavný akcionár spoločnosti, Ing. Alexander Néveri. "Naše doterajšie logo bolo dielom výtvarníčky a súčasnej profesorky Vysokej školy výtvarných umení, Ilony Németh a sprevádzalo nás od úplných začiatkov príchodu nových telekomunikačných technológii na Slovensko na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia. Značka NEVITEL bola pre našich klientov stále akousi "značkou kvality". V tejto filozofii kvalitnej práce sme rozhodnutí pokračovať, čo vizuálne odzrkadľuje aj ponechanie červenej a čiernej farby v novom logotype. Oblasť telekomunikácií sa však mení nevídaným tempom, a preto sme sa rozhodli tieto revolučné trendy podchytiť aj novým vzhľadom. Sme partnermi operátorov pôsobiacich na slovenskom trhu, ich činnosti mienime podporiť inovačným a progresívnym prístupom" - dodáva Ing. Néveri.

 

 

Nové logo, ktoré pre NEVITEL, a.s. navrhla spoločnosť aPRimage, s.r.o., je zložené z troch farieb, v kombinácii dvoch odtieňov červenej a čiernej farby. Typ a veľkosť písma, ako aj grafický symbol zodpovedajú aktuálnemu trendu a kritériám súčasnej logotvorby, ako sú minimalizmus, progresívnosť, jedinečnosť, nápaditosť a ľahká interpretácia. Voľbou slogan-u „RIVALINNOVELTY“ (súper v novinkách) chceme upriamiť pozornosť na zámer vedenia uplatniť nový, inovatívny a pro-akčný štýl riadenia nášho podniku, ako aj reflektovať slovnú a ideologickú väzbu, resp. podobnosť medzi slovami „novelty“ - „NEVITEL“, resp. „in novelty“ - „inovative“, a pod.

 

 

Predstavitelia NEVITEL, a.s. veria, že nové logo bude jasným signálom reprezentujúcim pozitívnu a pokrokovú zmenu v celkovom fungovaní spoločnosti a vzbudí pozitívne ohlasy predovšetkým v kruhu súčasných aj potenciálnych obchodných partnerov, klientov, zamestnancov i ďalšej verejnosti.

NEVITEL, a.s. pôsobí na trhu telekomunikácií dvadsať rokov. Počas tejto doby sa stala jedným z najspoľahlivejších dodávateľov mobilných operátorov, pôsobiacich v Slovenskej republike, ako aj ďalším hráčom, prevádzkujúcim telekomunikačné siete. NEVITEL, a.s. zabezpečuje komplexné činnosti, počnúc návrhom až po výstavbu telekomunikačných základňových staníc, rádiových spojov, telekomunikačných líniových stavieb, dátových centier, inžiniersku činnosť, montáž technológií a údržbu mobilných a fixných dátových sietí na Slovensku i v Českej republike. V súčasnosti má vyše 100 kmeňových a externých spolupracovníkov, ako aj stabilnú sieť dodávateľov.