Archív

Aktuálne o nás

Vybrané informácie o obchodných aktivitách, výsledkoch a interných projektoch
spoločnosti Nevitel, a.s. z posledného obdobia:

01.03.2016
Dunajská Streda, 1.3.2016 Výsledky hospodárenia spoločnosti NEVITEL, a.s. za rok 2015 vykazujú razantný nárast v porovnaní s rokom 2014. Amb...
28.03.2011
Naše tržby za činnosť v telekomunikačnom sektore medziročne vzrástli o 5,6% na úroveň 6,3 mil. EUR. V dôsledku mierneho rastu priamych nákladov naša marža...
15.07.2015
  Staronovým generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti NEVITEL, a.s. sa od 1.7.2015 stal Ing. Alexander Néveri, ktorý je zároveň...
08.03.2011
V dňoch 2. a 3. marca 2011 bol v našej spoločnosti vykonaný periodický audit systému manažmentu kvality ISO 9001:2008 spoločnosťou DNV (Det Norske Veritas). Výsledkom auditu bolo odporúčanie na...
03.10.2014
NEVITEL prechádza rebrandingom: mení svoje logo i firemnú identitu.
18.02.2011
Spoločnosť Nevitel, a.s. rozširuje svoju ponuku služieb v oblasti optimalizácie a analýzy QoS a QoE parametrov mobilných sietí. Nadviazali sme spoluprácu so spoločnosťou Astellia, ktorá je popredným...
25.02.2014
Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia spoločnosti NEVITEL, a.s., bol k 15.1.2014 vymenovaný za generálneho riaditeľa Ing. Juraj Kočiško. Informá...
25.11.2010
V dňoch 18. a 19. novembra 2010 bol v našej spoločnosti vykonaný periodický audit systému environmentálneho manažmentu ISO 14001:2004 spoločnosťou DNV (Det Norske Veritas). Výsledkom auditu bolo...
20.12.2013
Verí len v čestné praktiky- pri získavaní obchodných príležitostí, aj pri realizácii prác- Ing. Alexander Néveri, majiteľ...
25.10.2010
Výročná správa našej spoločnosti za rok 2009 získala ocenenie „Kvalitná ročná správa“ v 11. ročníku prestížnej súťaže Najlepšia ročná správa usporiadanej Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy...
25.11.2013
Spoločnosť Slovak Telekom v polovici novembra odštartovala prvú plnohodnotnú celoslovenskú prevádzku 4G siete (LTE) v piatich krajských mest...
29.09.2010
Spoločnosti ZTE Hungary, Kft. a Nevitel, a.s. uzatvorili začiatkom septembra 2010 Rámcovú zmluvu pre budúcu spoluprácu pre projekty ZTE v oblasti rozširovania mobilných sietí 2G/3G. Nevitel sa už v...
25.10.2013
Na pozvanie nášho dlhoročného finančného partnera, Tatra Banky, mala 24. októbra aj naša spoločnosť úspešné zastúpenie na motok...
15.06.2010
Spoločnosti Nevitel sa darí dodržiavať predsavzatia marketingového plánu. Potvrdzujú to aj tržby za obdobie január – máj 2010 vo výške 1458 tisíc EUR, ktoré boli o 40,1% vyššie ako tržby v rovnakom...
02.09.2013
Reorganizáciou spoločnosti, zmenou manažmentu a prijatím nových profesionálov do pracovného pomeru je spoločnosť NEVITEL, a.s. odhodlaná posilniť svoju...
10.06.2010
Pre dosiahnutie plánovaného hospodárskeho výsledku v roku 2010 naša spoločnosť pristúpila k dôslednému sledovaniu všetkých nákladov týkajúcich sa výroby a v neposlednom rade aj k optimalizácii...
24.05.2013
Spoločnosť Nevitel, a.s. v mesiaci máj podpísala novú rámcovú zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s., ktorá sa týka realizácie...
14.04.2010
Dňa 31.3.2010 bola podpísaná Rámcová zmluva medzi spoločnosťami Slovak Telekom, a.s. a Nevitel, a.s., ktorá sa týka výstavby líniových stavieb väčšieho rozsahu. Zmluva zabezpečuje možnosť získania...
29.04.2013
Nevitel, a.s. je dlhoročným partnerom spoločnosti Orange Slovensko v oblasti komplexných dodávok pre výstavbu a údržbu infraštruktúry.
04.03.2010
Marketingový plán spoločnosti Nevitel, a.s. na prvý polrok 2010 počíta s nárastom o 40% v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Potvrdzuje to aj obrat z doteraz zrealizovaných projektov (pre...
31.01.2013
Tlačová správa   Dunajská Streda 31. januára - NEVITEL, a.s. posilňuje svoju pozíciu v Slovenskej republike a v Českej republike.  
05.02.2010
V januári 2010 sme zaviedli CRM systém pre posilňovanie vzťahov so zákazníkmi. Tento informačný systém spracováva údaje týkajúce sa interakcie so zákazníkmi a je prepojený s ostatnými firemnými...
29.01.2013
NEVITEL, a.s. pracuje aj v extrémoch (video)
15.01.2010
Nevitel, a.s. koncom roka 2009 vyhral tender na výstavbu infraštruktúry na území SR pre mobilného operátora Telefónica O2. Rámcov...
18.01.2013
Na základe strategického rozhodnutia majiteľa spoločnosti, Ing. Alexandra Néveriho, bola k 1.1.2013 vymenovaná za generálnu riaditeľku a predsedkyňu...
11.01.2010
Nevitel, a.s. získal certifikát ISO 14001:2004 dňa 29.decembra 2009. Platnosť certifikátu je do 29.decembra 2012. Certifikát bol vydaný celosvetovo známou spoločnosťou DNV (Det Norske Veritas).
19.12.2012
Naše referencie v oblasti výstavby a údržby telekomunikačných infraštruktúr nám zabezpečili v roku 2011 a 2012 možnosť spolupráce so...
18.12.2009
Nevitel, a.s. sa stal zmluvným partnerom spoločnosti Slovak Telekom, a.s. na inštaláciu služby MagioSat pre okresy Dunajská Streda, Galanta, Senec, Šaľa a Topoľčany. Očakávaný počet inštalácií v...
14.06.2012
Naša spoločnosť úspešne realizovala ďalší projekt analýzy mobilnej siete Orange Slovensko. Pre potreby úspešného zvládnutia...
07.12.2009
Nevitel, a.s. v druhej polovici roka 2009 úspešne zrealizoval projekt výstavby vonkajších a vnútorných rozvodov siete FTTH pre T-COM. Bol to prvý väčší projekt zrealizovaný v rámci partnerskej zmluvy...
24.04.2012
Spoločnosť Nevitel sa významnou mierou podieľa na vybudovaní pokrytia 3G siete v rámci 2. fázy projektu pre Telefónica Slovensko s.r.o. Jedná sa o roz...
10.11.2009
V rámci rozšírenia pôsobnosti spoločnosti Nevitel, a.s. na telekomunikačnom trhu sme nadviazali spoluprácu v oblasti systémovej integrácie s celosvetovo uznávaným dodávateľom riešení spoločnosťou...
06.03.2012
V dňoch 23. a 24. februára 2012 bol v našej spoločnosti vykonaný recertifikačný audit systému manažmentu kvality ISO 9001:2008 spoločnosťou DNV (Det Norske...
02.06.2009
Dňa 28.5.2009 sme usporiadali prezentačný deň zameraný na predstavenie špeciálnej technológie ukladania optických káblov do spevnených plôch. V blízkosti miesta sídla spoločnosti bola realizovaná...
20.12.2011
Naše referencie v oblasti projektovania a realizácie dátových centier nám zabezpečili možnosť spolupráce so spoločnosťou GTS Slovakia. V roku 2011 sme boli...
20.04.2009
Nevitel, a.s. s platnosťou od 1.4.2009 podpísal partnerskú zmluvu so spoločnosťou Slovak Telekom, a.s. na práce v oblasti výstavby a údržby infraštruktúry pre niektoré regióny Západného a Stredného...
08.12.2011
Firma Nevitel realizovala počas tohto roku viacero projektov v oblasti modernizácie mobilných sietí v zahraničí. Týkali sa rekonfigurácie viac ako 200 z...